torsdag 8 juni 2017

T-shirtklänning med smickrande knyt i midjan

T-shirt dress with a flattering knot at the waist


Knuten i midjan på denna klänning trollar bort eventuell mage. Nu inför sommaren saknade jag en klänning som passar för alla tillfällen = lagom urringad, lagom lång och smickrande för figuren.

The knot in the waist on this dress tricks away a possible stomach. Now for summer, I lacked a dress that fits for all occasions = adequate neckline, adequate length  and flattering for the figure.
Jag kopierade modellen utifrån en långärmad grå vinterklänning i samma knytmodell som jag har köpt i Toronto. Måtten är utifrån denna klänning. De ändringar jag har gjort på den nya är att jag nu ville ha en v-ringning och en asymmetrisk fåll längst ned.
I copied the model based on a long-sleeved gray winter dress in the same knot model that I bought in Toronto. The measurements are based on this dress. The changes I have made to the new one is that I wanted a V-neck and an asymmetrical hem at the bottom.

Jag använder storlek M/S och ger dig måtten på kjolen nedan. Måtten är inklusive en cm sömsmån på sidorna och längs upp på kjolen. Den är  i tulpanmodell. Toppen kan du skapa genom att kopiera en T-shirt du har hemma. Den ska vara lite vid i modellen för att skapa lite fall då klänningen knyts ihop i midjan.

I use size M/S and give you the size of the skirt below. The measurements include one cm seam on the sides and at the top of the skirt. It is in tulip model. The top can be created by copying a T-shirt you have at home. It should be a bit wide in the model to create a little fall when the dress is knot at the waist.T-shirttyg fransar sig inte och behöver inte fållas. Notera att jag inte fållat tyget längst ned eller på draperingen. Jag tyckte att klänningens olika delar blandade sig snyggare med varandra här utan söm. Jag fållade bara ärmarna.

T-shirt does not fringe and does not need a hemline. Note that I did not fem the fabric at the bottom or on the draping. I found that the different parts of the dress blended more nicely with each other here without any hemline. I only sewed a hemline on the sleeves.


Så här gör du 

Material: tyg från Stoff & Stil (jag hade tyget hemma så jag är osäker på hur mycket du behöver - längden från axlar till nedre fåll räcker troligen då ärmarna är så korta) och kanske lite muddväv till V-ringningen.

Sy i denna ordning:
 1. Klipp upp delarna till kjolen (lägg tyget dubbelt så att sidorna blir likadana)
 2. Sicksacka ihop fram- och bakstycke på sidorna på avigsidan
  • OBS mina instruktioner är anpassade till att min symaskin bara kan sy raksöm och sicksack
 3. Sy ihop sidorna med en raksöm
 4. Klipp ut delarna till toppen
 5. Sicksacka ihop fram och bak
 6. Sy ihop axelsömmen
 7. Sy v-ringningen
  Bra instruktion för hur en V-ringning ska sys hittade jag på Gekkos syblogg
 8. Sy på ärmen
  • Sidan på toppen ska inte sys ihop innan draperingen i sidorna har sytts på
 9. Sicksacka ihop toppen fram med kjolen fram och toppen bak med kjolen bak
 10. Sy en raksöm på ihop delarna fram och delarna bak 
 11. Klipp ut delarna för draperingen (se bild nedan för hur min ser ut) 
 12. Sicksacka fast draperingen på bakstycket - draperingen börjar ca 10 cm ovanför sömmen mellan topp och kjol 
 13. Sy ihop bak och fram med en raksöm
 14. Fålla ärmarna 
 15. Nu är klänningen färdig att använda om du inte som jag vill ha en asymmetrisk fåll - då klipper du ut en rundning längst ned på framstycket som liknar den du hittar på bilden nedan 
Do like this

Material: Fabric from Material: tyg från Stoff & Stil (I had the fabric at home so I am unsure how much you need - the length from shoulder to lower hem is probably enough when the sleeves are so short) and maybe a bit knit rib stretch jersey to the V-neck.

Sew in this order:
 1. Cut the pieces to the dress (put the fabric double to make the sides the same)
 2. Zigzag the front and back pieces on the sides on the wrong sideNote!  my instructions are adapted to the fact that my sewing machine can only sew straight stitch and zigzag
 3. Sew the sides together with a straight stitch 
 4. Cut the pieces to the top 
 5. Zigzag the front and back pieces together
 6. Sew the shoulder seam together 
 7. Sew the v-neck
 8. Sew on the sleeveThe side of the top should not be sewed together before the draping on the sides has been sewn on
 9. Zigzag the front part of the top together with the front part of the skirt and the back part of the top together with the back part of the skirt
 10. Sew a straight stitch on the front parts and the back parts
 11. Cut the parts for the draping (see picture below of how my draping part look)
 12. Zigzag the draping on the back piece - the draping begins about 10 cm above the seam between the top and the skirt
 13. Sew back and front together with a straight stitch
 14. Sew a hemline on the sleeves 
 15. Now the dress is ready to use if you do want an asymmetrical skirt - then cut a round at the bottom of the front piece similar to the one shown in the picture below.

Steg 11. Drapering

Steg 15. Skapa asymmetrisk fåll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar